Допомога науковців – на користь реформи децентралізації

Серед нових тенденцій розвитку системи університетської науки в Україні є посилення практичного характеру наукових досліджень та розробок, їх орієнтованість на задоволення потреб конкретних замовників. В рамках цього процесу в останні роки кафедрою фінансів ім. С. І. Юрія ТНЕУ було виконано ряд прикладних науково-дослідних тем на замовлення представників бізнесу та органів місцевої влади і самоврядування.Зважаючи на спеціалізацію діяльності кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, яка уже багато десятиліть готує фахівців для фінансових органів, спеціалістів для органів влади різного рівня, активізація співпраці з місцевим самоврядуванням є цінним надбанням з позиції посилення практичного характеру навчального процесу, але також з погляду можливостей для працівників кафедри апробувати результати своїх наукових напрацювань у практичній площині, отримати підтвердження їх життєздатності. Водночас, органи місцевого самоврядування мають змогу поставити на наукову основу управлінські рішення, посилити їх обґрунтованість. Таким чином, користь від співпраці університетської науки та органів місцевого самоврядування є обопільною.
Наприкінці минулого тижня черговим вагомим результатом завершилась співпраця між кафедрою фінансів ім. С. І. Юрія ТНЕУ, Смизькою селищною об’єднаною територіальною громадою Рівненської області та Експертно-аналітичною групою «Акцент». 5 липня на сесії селищної ради було ухвалено низку рішень, підготовлених науковцями на замовлення Смизької ОТГ. Авторами проектів нормативно-правових актів стали Б. Малиняк, В. Горин, В. Русін та В. Тарас. Серед ухвалених документів:
– Бюджетний регламент селищної ради (детально регламентує процес розробки прогнозу селищного бюджету, його проекту на наступний бюджетний рік, організаційні моменти внесення змін до рішення про селищний бюджет та інше);
– Положення про бюджетні слухання щодо проекту селищного бюджету та Положення про робочу групу з визначення пріоритетів формування селищного бюджету (передбачає широке залучення до бюджетного процесу на рівні ОТГ представників громадських організацій, бізнесу, молоді);
– Порядок публічного звітування про результати виконання бюджету (впроваджує на рівні територіальної громади нові можливості для контролю з боку громадськості й депутатського корпусу за ефективністю використання коштів селищного бюджету).
Ухвалені рішення передбачають: кардинальне підвищення бюджетної прозорості при плануванні й виконанні селищного бюджету; нові можливості для депутатів та мешканців територіальної громади впливати на бюджету політику в ОТГ та брати участь в управлінні селищним бюджетом; посилення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за результати здійснених видатків. Відтак, у територіальній громаді створені передумови для підвищення якості бюджетного процесу, відповідального управління бюджетом, а отже, й підвищення якості бюджетних послуг та добробуту мешканців ОТГ. Водночас, для науковців кафедри фінансів ім. С. І. Юрія бачити практичну користь від своєї роботи – найвищий рівень визнання корисності наукової діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *