На факультеті фінансів відбувся тренінг з використанням Problem-Based Learning!

1 листопада 2018 року кандидати економічних наук, доценти кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Дем’янюк А. В. та Мелих О. Ю. в тренінг-центрі ТНЕУ провели тренінг з дисципліни «Методика викладання фінансової грамотності» на тему: «Податки і податкова культура» з використанням сучасної методики викладання – проблемно-орієнтоване навчання (Problem-Based Learning) для студентів групи Ф–11 факультету фінансів. Застосування даної методики забезпечує розвиток у студентів таких професійних компетентностей, як логічне та креативне мислення, формування стійких знань і впевненості, вміння визначати проблеми й напрями їх вирішення, сприяє формуванню навичок пошуково-дослідницької роботи у сфері майбутньої діяльності за спеціальністю.
Робота тренінгу відбувалася у трьох проблемних групах, активними учасниками яких були студенти групи Ф–11. На обговорення груп було винесено ряд актуальних питань щодо особливостей практики справляння податків і зборів в Україні, впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток держави та проблем податкової культури у вітчизняній практиці.
В процесі тривалої та плідної дискусії учасники груп: проаналізували принципи оподаткування А. Сміта на прикладі функціонування податкової системи України; обґрунтували причини домінування непрямих податків у структурі Державного бюджету України, окреслили переваги і недоліки прямих та непрямих податків; висвітлили результативність сучасної політики підвищення акцизів; окреслили причини скорочення притоку прямих іноземних інвестицій, незважаючи на те, що ставка податку на прибуток підприємств в Україні є однією з найнижчих в ЄС; обґрунтували основні причини ухилення від сплати податків й шляхи подолання тінізації вітчизняної економіки, що є наслідком останнього.
Дослідивши зарубіжний досвід адміністрування податків, студенти, що працювали в проблемних групах, виділили недоліки податкової системи України та запропонували власне бачення напрямів її реформування, представивши це у формі демонстративного макета дерева.
Студенти факультету фінансів висловили думку, що такі тренінги сприяють виробленню не лише комунікативних якостей, але і стимулюють пізнавальну активність та розвивають культуру наукового мислення з метою застосування у практичній діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *