Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності “Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми “Фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою “Управління публічними фінансами”.
Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів:
Фінанси;
Бюджетна система;
Бюджетний менеджмент;
Державний фінансовий контроль;
Казначейська справа;
Методика викладання фінансової грамотності;
Місцеві фінанси;
Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини;
Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної
громади
;
– Публічні закупівлі;
– Публічні фінанси;
Управління державними доходами і видатками;
– Управління особистими доходами і витратами;
Фінанси домогосподарств;
– Фінанси зарубіжних країн;
– Фінанси зовнішньоекономічної діяльності;
Фонди соціального страхування.