Викладачі

Булавинець Вікторія Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за проведення державної атестації студентів.

v.bulavynets@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Горин Володимир Петрович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний за наукову роботу викладачів кафедри, куратор групи Ф-31.

v.horyn@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Гупаловська Мирослава Богданівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, помічник декана факультету фінансів з наукової роботи, відповідальна за наукову роботу студентів, керівник студентського наукового гуртка “Фінансовий простір”, куратор групи Фм-11.
m.hupalovska@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Дем’янишин Василь Григорович


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, заступник завідувача кафедри, член вченої ради факультету фінансів та ТНЕУ.

v.demianyshyn@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Дем’янюк Антоніна Вікторівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, секретар НМК ТНЕУ зі спеціальності “Фінанси, банківська справа і страхування”, куратор групи Ф-11.

a.demianiuk@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Дерлиця Андрій Юрійович


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук.

a.derlytsia@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Карпишин Наталя Іванівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, керівник студентського наукового гуртка “Фінансова просвіта”, відповідальна складання дипломів та додатків англійською мовою, куратор групи Ф-41.

n.karpyshyn@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Квасниця Оксана Василівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, заступник декана факультету фінансів, профорг кафедри, відповідальна за профорієнтаційну роботу, куратор групи Фм-22.

o.kvasnytsia@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Кізима Тетяна Олексіївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, професор, вчений секретар спеціалізованої вченої ради, член вченої ради факультету фінансів, керівник напряму “Фінансова грамотність”.

t.kizyma@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Клапків Юрій Михайлович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук.
j.klapkiv@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коваль Світлана Любомирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за практику та стажування студентів, куратор групи Ф-42.

s.koval@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коломийчук Наталя Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, кандидат економічних наук, в
ідповідальна за проведення науково-методичних семінарів та п
ідвищення кваліфікації викладачів.
n.kolomyichuk@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Круп’як Ірина Йосифівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, відповідальна за заочно-дистанційну форму навчання “Moodle”.

i.krupyak@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Лободіна Зоряна Миколаївна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, помічник декана факультету фінансів з наукової роботи, в
чений секретар факультету фінансів, відповідальна за проведення тренінгів, куратор групи Ф-43.
z.lobodina@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Малиняк Богдан Степанович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, відповідальний за співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування.

b.malyniak@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Машко Андрій Іванович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний за профорієнтаційну роботу, член вченої ради та профорг факультету фінансів.
a.mashko@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Мелих Оксана Юріївна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, координатор заходів пам’яті С.І. Юрія, відповідальна за організацію перевірки на плагіат навчально-методичної літератури та дипломних робіт.
o.melykh@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Петрушка Олена Володимирівна


Старший викладач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, в
ідповідальна за випуск навчально-методичної літератури, к
уратор групи Ф-21.
o.petrushka@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Письменний Віталій Валерійович


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент.
v.pysmennyi@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Русін Віктор Миколайович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, відповідальний за підготовку магістрів з державної служби, куратор групи Фм-12.
v.rusin@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Савчук Світлана Василівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, в
ідповідальна за складання навчально-методичних комплексів дисциплін і сайт кафедри, секретар міжкафедрального семінару по спеціальності 08.00.08, куратор групи Ф-32.
s.savchuk@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидор Ірина Петрівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за організацію роботи кураторів груп, куратор групи Фм-21.
i.sydor@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидорчук Анатолій Андрійович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний за розробку ОПП, ОКХ та навчальних планів, член вченої ради факультету фінансів.

a.sydorchuk@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Тулай Оксана Іванівна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, доцент, відповідальна за формування автоматизованого рейтингу професорсько-викладацького складу кафедри, а також за методичне забезпечення дипломних робіт і наукові семінари.
o.tulai@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Шулюк Богдана Степанівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, відповідальна за зв’язки з випускниками та працевлаштування випускників, куратор групи ФПФм-11.

b.shuliuk@tneu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Яворська Наталя Володимирівна

 
Старший лаборант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія.

n.yavorska@tneu.edu.ua

Кушнір Марія Володимирівна


Інженер кафедри фінансів ім. С.І. Юрія.

m.kushnir@tneu.edu.ua