Реалізація проектів на замовлення органів місцевого самоврядування сприяє якісній освіті студентів

Освіта в університеті неодмінно має орієнтуватися на здобуття студентами сучасних знань і практичних навиків. Найкращим способом досягти цього важливого завдання є одержання знань на основі принципу «навчання в дії». Студенти та викладачі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія на замовлення Смизької селищної ради підготували брошуру про селищний бюджет у форматі «бюджету для громадян». 
Бюджет для громадян – це представлення бюджетних показників мовою звичайних людей, які не володіють спеціальними знаннями чи фінансовою термінологією. Він передбачає подачу в зручній та зрозумілій формі інформації про бюджетні пріоритети влади, доходи відповідного бюджету, напрями їх використання та очікувані результати.
Однак, процес складання бюджету для громадян вимагає ґрунтовних досліджень для відповіді на цілий спектр питань: Що саме цікавить громадськість у бюджеті? Які бюджетні показники обрати, щоб вони відобразили ефективність прийнятих бюджетних рішень? У якій формі подати інформацію, щоб вона була зрозумілою і не обтяжливою? Через це органи місцевого самоврядування, які в цілому підтримують ідеї щодо впровадження бюджету для громадян, нерідко відмовляються від їх практичної реалізації. Разом з тим, вирішити цю проблему може залучення до процесу його розробки науковців, що дасть змогу не тільки широко впровадити цей дієвий інструмент забезпечення прозорості публічних фінансів, але й сприятиме посиленню прикладного характеру наукових досліджень у вищій школі та вдосконаленню процесу підготовки майбутніх фахівців.
Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія запропонувала органам місцевого самоврядування доволі широкий спектр послуг, які можуть бути надані викладачами та студентами. Першим замовником таких послуг серед органів місцевого самоврядування стала Смизька селищна рада Рівненської області. До реалізації проекту були залучені науковці кафедри О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Горин, а також студенти факультету фінансів О. Маланчук, І. Підлісний та інші. У підготовленому документі стисло та доступно розкрито логіку та структуру формування доходів об’єднаної територіальної громади, напрями витрачання бюджетних коштів та очікувані результати. За зовні невеликим обсягом брошури стоїть довга і копітка робота з дослідження запиту громадськості на інформацію про бюджет, підбору необхідних даних та показників та, власне, формування кінцевого продукту. Реалізація проекту з розробки бюджету для громадян дала змогу не тільки апробувати результати наукових досліджень з оцінювання ефективності бюджету, але й за рахунок залучення до цього процесу студентської молоді забезпечила практичну реалізацію концепції «навчання у дії».
Ознайомитись із буклетом «Смизька ОТГ: бюджет для громадян» можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1rogxVvbiMmVxrjYkCQuOwhvkCbLTGBwy/view

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *