Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

1 квітня 2019 року доценти кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Гупаловська М. Б., Дем’янюк А. В., Савчук С. В. успішно пройшли тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, що відбувався у рамках проекту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та проекту «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті». Програма тренінгу передбачала: огляд стандартів ESG у забезпеченні якості вищої освіти; студентоцентрована модель навчання та оцінювання у контексті інтеграції України до ЄПВО; університетські рейтинги як механізм інтеграції української вищої освіти до ЄПВО; інструменти внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Тренерами виступили:
– Длугопольський Олександр, д. економ. наук, професор, проф. каф. економічної теорії ТНЕУ, член НАЗЯВО;
– Молчанова Еллана, канд. екон. наук, доцент, доц. каф. міжнародної економіки, заст. декана факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»;
– Удовик Ірина, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем НТУ «Дніпровська політехніка».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *